Nes­te­mäi­nen kangastapetti

Nes­te­mäi­nen kan­gas­ta­pet­ti on todel­la kau­nis ja koris­teel­li­nen luon­nol­li­nen mate­ri­aa­li. Tätä voi asen­taa sei­nil­le, lat­tial­le ja ala­kat­toon (sopii hyvin augus­ti­ka katok­si ja sei­näk­si isois­sa kor­keis­sa tiloissa).

Share This