Deco­re Lux & Maa­laus OY

Olem­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­la toi­mi­va yritys.

Yri­tyk­sel­lem­me on tär­ke­ää laa­tu, asia­kas­tyy­ty­väi­syys ja eri­tyi­ses­ti sinun toi­vee­si. Annan­me myös suo­si­tuk­sia mate­ri­aa­li­jen valinnassa.

Pal­ve­lum­me ovat aina moni­puo­li­sia, ystä­väl­li­siä ja laa­duk­kai­ta. Teem­me eri­kois­pin­to­ja ja mui­ta maalaustöitä