Mik­ro­se­ment­ti

Mik­ro­se­ment­ti on todel­la kau­nis ja kes­tä­vää mate­raa­lia, mitä sopii asen­taa kos­tei­siin ja kui­viin tiloi­hin. Sitä voi käyt­tää hyvin moni­puo­li­ses­ti esi­mer­kik­si pöy­tien, hyl­ly­jen, työ­ta­so­jen, keit­tiön­vä­li­ti­lo­jen, sei­nien, lait­tioi­den ja kyl­py­huo­neen koris­teel­li­nen ja samaan aikaan hel­pos­ti puhdistettava.

Share This